Oppgavestyring på en kanban-tavle

Når du bruker tavler i oppgavestyringen, får du et svært klart og tydelig bilde av prosjektets status og full oversikt over hvem som gjør hva.

Start en 30-dagers gratis prøveperiode

 • Få ting gjort med Gantt og Kanban
 • Hold kontroll på forpliktelsene dine med en personlig gjøremålsliste
 • Få slutt på e-postkaoset og ha jobb og diskusjoner på ett sted

Oppgavestyring med oppgavelapper

Hver lapp på kanban-tavlen representerer en oppgave som skal utføres. Du kan tildele lapper til et teammedlem som er ansvarlig for å utføre en oppgave. Etter hvert som arbeidet fullføres, kan det ansvarlige prosjektmedlemmet flytte lappen sin mellom kolonnene på tavlen, der hver kolonne representerer et trinn i prosjektets arbeidsflyt.

Eksempel på oppgavestyring med lapper:

Prosjektleder Lisa samler alle oppgavene som skal gjøres, i en kolonne hun har kalt "Planlagt". På et planleggingsmøte prioriterer så Lisa og teamet hennes lappene ved å plassere dem i riktig rekkefølge.

Når teammedlem Jon begynner å arbeide med oppgavene, drar han kortet sitt til en andre kolonne – i dette tilfellet en kolonne med navnet "Igangsatt". Når oppgaven er fullført, kan Jon dra den til "Avsluttet"-kolonnen, eller til "Test"-kolonnen hvis den krever gjennomsyn eller testing.

Start en gratis prøveperiode i dag

 • Ingen installasjon
 • Sikkerhet etter militær standard
 • 30-dagers gratis prøveperiode

Én oppgave – én lapp

Ved å samle all informasjon som er nødvendig for å fullføre en oppgave, på en lapp, trenger ikke den ansvarlige personen å kaste bort tid på å finne informasjon andre steder. Du kan for eksempel diskutere saker og henvise til personer du vil ha med i diskusjonen, direkte på lappen. For å gi enkel tilgang til relevante filer kan du også trygt knytte dem til lappene, enten fra skrivebordet ditt, fra dokumentarkivet i Projectplace, fra Dropbox og Google Drive.

Eksempler på informasjon en lapp kan inneholde:

 • tittel og beskrivelse
 • ansvarlig person
 • beregnet tidsforbruk
 • tidsfrist
 • fargeetiketter
 • aktiviteten saken er knyttet til
 • dokumenter og andre filer
 • kommentarer og kommunikasjon

 

Fordelene ved oppgavestyring på tavler

En nettbasert kanban-tavle visualiserer arbeidet som må utføres for at du skal oppnå prosjektmålene dine. Når enkeltoppgaver knyttes til den tilhørende aktiviteten i Gantt-diagrammet, får du en direkte forbindelse mellom prosjektplanen og arbeidet som faktisk utføres. Dette gir deg en rask og nøyaktig oversikt over innsatsen som er nødvendig for å oppnå et bestemt mål.

I Projectplace håndteres prosjektsamarbeid på en sosial måte, og du og teamet ditt har en rekke alternative måter å samarbeide på. Oppgavestyring på en tavle styrker lagånden og bidrar til god arbeidspraksis, fordi tilgjengeligheten gir alle mulighet til å se hvem som har gjort hva, og de sosiale funksjonene oppmuntrer til tilbakemelding til teamet.

Selve tavlen kan også vise meldinger ved bestemte anledninger. Når en tidsfrist for eksempel er lagt til på en lapp, sendes en e-postpåminnelse til den ansvarlige samme dag som oppgaven skal være avsluttet.

Lær mer om prosjektstyringsverktøy fra Projectplace.

Zoom in and learn Projectplace at a glance

@-ref your team members

Ask for help, give feedback and inform your team members.

Divide work tasks on cards

Assign to the person most suitable for the task and get a clear overview of everyone’s progress.

Drag and drop cards

As work progresses, simply drag and drop your card between the columns.

Use colour labels

Use colour and text to label and categorise cards. Adjust your labels under Settings.

Change name on columns

Change name of the columns to represent your teams workflow

Specify card details

Connect a card to an activity on the gantt chart, estimate work effort, comment, attach files, and set due dates.

Start en 30-dagers gratis prøveperiode

 • Få ting gjort med Gantt og Kanban
 • Hold kontroll på forpliktelsene dine med en personlig gjøremålsliste
 • Få slutt på e-postkaoset og ha jobb og diskusjoner på ett sted

Er du på utkikk etter versjonskontrollert dokumentstyring, avansert prosjektkontroll og rapportering? Prøv dette og mange andre tilleggsgoder i den gratis prøveperioden av Projectplace Enterprise.