Prosjektmaler i Projectplace

Med prosjektmaler trenger du ikke å begynne hvert nye prosjekt helt forfra.

Start din 30-dagers Enterprise-prøveperiode

Projectplace bringer team sammen for å forbedre samarbeid og for å få ting gjort. Kundene våre opplever:

  • 74 % færre prosjektforsinkelser
  • 69 % bedre kostnadskontroll
  • 82 % mindre bortkastet tid

Spar tid med prosjektmaler

En prosjektmal er et rammeverk som på en rask og enkel måte hjelper deg å komme i gang med nye prosjekter. Med en allerede fastsatt prosjektstruktur vil teamet ditt raskt gjenkjenne metoder, maler og sjekklister uavhengig av hvilket prosjekt de jobber i.

Du kan velge blant forhåndsdefinerte maler for forskjellige prosjektstyringsmetoder, eller du kan skreddersy dine egne.

Del verdifull kunnskap

Skap en organisasjon der prosjektteamene lærer av hverandres erfaringer. Bruk av prosjektmaler er en fantastisk måte å oppnå økt produktivitet på – ved å la hvert enkelt prosjektteam dra nytte av organisasjonens samlede kunnskap om prosjektstyring.

Malene dine kan distribueres til kollegaer, kunder og partnere, som dermed bruker mindre tid og energi på å etablere en felles arbeidsmetode.

Tilpassede prosjektmaler

Hvis du har funnet en effektiv måte å arbeide på i ett av de eksisterende prosjektene dine, kan du ganske enkelt kopiere strukturen og arbeidsmetoden til en mal som kan gjenbrukes i fremtidige prosjekter. Og hvis selskapet ditt bruker en bestemt prosjektmodell, kan du lage en mal basert på den.

Når du oppretter din egen mal, bestemmer du hva du vil ha med fra forskjellige verktøy – for eksempel prosjektbeskrivelse, prosjektplan, kontakter, grupper og tilgangsrettigheter, dokumentstruktur og/eller dokumentmaler.

Ved jevnlig å forbedre prosjektmetodene dine og oppdatere maler får hele prosjektorganisasjonen utbytte av erfaringen du har skaffet deg.

Prosjektmaler for prosjektmodeller

Bruken av prosjektmaler gjør det enklere å innføre prosjektmodeller i prosjektene dine. Hvis du velger en forhåndsdefinert modell, opprettes malinnholdet fra denne aktuelle modellen.

Projectplace kan tilby forhåndsdefinerte maler for disse modellene:

  • Projectbase, en enkel prosjektstyringsmetode som er utviklet av Baseline Management AB og kan brukes med de fleste typer prosjekter
  • PPS OnLine, en prosjektstyringsmetode utviklet av Tieto PPS
  • Prince2, en metode for strukturert prosjektstyring som opprinnelig ble utviklet av British Central Computer and Telecommunications Agency

Start din 30-dagers Enterprise-prøveperiode

Projectplace bringer team sammen for å forbedre samarbeid og for å få ting gjort. Kundene våre opplever:

  • 74 % færre prosjektforsinkelser
  • 69 % bedre kostnadskontroll
  • 82 % mindre bortkastet tid

Over 1 million registrerte brukere fordelt på 180.000 prosjekter