Prosjektrapporter i Projectplace

Å jobbe med rapporter kan være en verdifull måte å velge ut og presentere nyttige prosjektdata på, slik at ledelsen og andre interessenter holdes oppdatert.

Riktig løsning for dine behov

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for behovene dine.

Kontakt meg

Prosjektrapporter for forskjellige behov

Med prosjektrapporter i Projectplace Enterprise dekkes de grunnleggende rapporteringsbehovene dine, slik at du for eksempel kan få sammenfattede statusrapporter for alle prosjekter i en prosjektportefølje.

Ved behov for mer avanserte prosjektrapporter gir Projectplace så å si ubegrensede muligheter for tilpassing. Filtrer den informasjonen du er interessert i, og vis den i sanntid. Disse visningene gir deg alltid et oppdatert bilde av prosjektene dine – til en hvilken som helst gitt tid. Ved behov kan du trekke ut den valgte visningen i en rapport, som deretter kan distribueres til investorer og andre interessenter.

Med prosjektrapportering i Projectplace kan du selvsagt også få automatisk genererte standardrapporter basert på beste praksis, for eksempel porteføljestatusrapporter.

Prosjektrapport

Start din 30-dagers Enterprise-prøveperiode

Projectplace bringer team sammen for å forbedre samarbeid og for å få ting gjort. Kundene våre opplever:

  • 74 % færre prosjektforsinkelser
  • 69 % bedre kostnadskontroll
  • 82 % mindre bortkastet tid

Over 1 million registrerte brukere fordelt på 180.000 prosjekter

Visualiser dine Projectplacedata i Power BI

Du og ditt team skaper enorme mengder data bare ved å planlegge og gjennomføre oppgaver. Å kunne bruke denne svært verdifulle informasjonen til et lettilgjengelig grunnlag for beslutninger er mer komplisert , og mange sliter med å manuelt opprette rapporter. Takket være integrasjonen med Microsoft Power BI, kan du bedre visualisere, interagere og forstå prosjektene dine sin status og veien til suksess.

Rapportene og dashbord gir viktig prosjektstatistikk, slik at du f.eks. kan:

  • Visualisere fremdrift
  • Finne flaskehalser
  • Vite hvem dine mest aktive teammedlemmer er
  • Identifisere risikoaktiviteter på tvers av prosjekter

Les mer og få ytterligere informasjon om hvordan du kan komme I gang her.

Tilpasse rapportene dine

Tilpass prosjektrapportene dine slik at de oppfyller akkurat de behovene du har. Fokuser på bestemte data og filtrer spesialvisningene dine, uthev resultatene du er mest interessert i, eller skap dine egne tilpassede diagrammer basert på behovene til interessentene dine. Du kan også angi rapportformat og bruke din egen selskapslogo.

De riktige prosjektrapportene

Bruk aldri prosjektrapporter bare fordi du kan – forsikre deg alltid om at den aktuelle rapporten skaper verdi for prosjektet og interessentene. Ingen har nytte av å få for mye informasjon.

La oss hjelpe deg med å få mest mulig nytte av prosjektrapportene dine. Kontakt oss for å få råd og mer informasjon!

Start din 30-dagers Enterprise-prøveperiode

Projectplace bringer team sammen for å forbedre samarbeid og for å få ting gjort. Kundene våre opplever:

  • 74 % færre prosjektforsinkelser
  • 69 % bedre kostnadskontroll
  • 82 % mindre bortkastet tid

Over 1 million registrerte brukere fordelt på 180.000 prosjekter