Saksbehandling på en kanban-tavle

Når du bruker tavler i saksbehandlingen, får du et svært klart og tydelig bilde av prosjektets status og full oversikt over hvem som gjør hva.

Start en 30-dagers gratis prøveperiode

 • Få ting gjort med Gantt og Kanban
 • Hold kontroll på forpliktelsene dine med en personlig gjøremålsliste
 • Få slutt på e-postkaoset og ha jobb og diskusjoner på ett sted

Fordelene ved saksbehandling på tavler

En nettbasert kanban-tavle visualiserer arbeidet som må utføres for at du skal oppnå prosjektmålene dine. Når du knytter enkeltsaker til den tilhørende aktiviteten i Gantt-diagrammet, får du en direkte forbindelse mellom prosjektplanen og arbeidet som faktisk utføres. Dette gir deg en rask og nøyaktig oversikt over hva som må gjøres for å oppnå et bestemt mål.

Saksbehandling på en tavle styrker teamspiriten og bidrar til enklere samarbeid i teamet, fordi tilgjengeligheten gir alle mulighet til å se hvem som har gjort hva, og de sosiale funksjonene oppmuntrer til tilbakemelding til teamet.

Umiddelbare meldinger

I Projectplace håndteres prosjektsamarbeid på en sosial måte. Når du og teamet ditt arbeider med saksbehandling på en kanban-tavle, har dere en rekke alternative måter å samarbeide på.

Selve tavlen kan også vise meldinger ved bestemte anledninger. Når en tidsfrist for eksempel er lagt til på en lapp, sendes en e-postpåminnelse til den ansvarlige samme dag som saken skal være avsluttet.

Start en gratis prøveperiode i dag

 • Ingen installasjon
 • Sikkerhet etter militær standard
 • 30-dagers gratis prøveperiode

Saksbehandling med oppgavelapper

Hver lapp på tavlen representerer en sak som skal løses, og du kan tildele lapper til prosjektmedlemmer som har ansvar for å løse sakene. Etter hvert som arbeidet fullføres, kan den ansvarlige personen flytte oppgavelappen sin til aktuell kolonne på tavlen, der hver kolonne representerer et trinn i prosjektets arbeidsflyt.

Eksempel på saksbehandling med lapper:

En prosjektleder har laget en liste over alle sakene som skal løses i en bestemt prosjektfase. Prosjektlederen samler alle disse sakene under "Planlagt"-kolonnen på tavlen.

På et planleggingsmøte prioriterer så prosjektteamet lappene ved å plassere dem i riktig rekkefølge.

Et teammedlem som begynner å arbeide med en oppgave, kan dra lappen til en andre kolonne, for eksempel kolonnen "Igangsatt". Og når en oppgave er fullført, kan ansvarlig person dra lappen sin til "Avsluttet"-kolonnen. Hvis oppgavene i prosjektet ditt vanligvis krever testing, kan lappen i stedet plasseres i en kolonne som kalles "Test", for å angi at den er klar for testing eller gjennomsyn. Den kan også tildeles på nytt til et teammedlem som er ansvarlig for å utføre testen.

Én sak per lapp

Ved å samle all informasjon som er nødvendig for å løse en sak, på en lapp, trenger ikke den ansvarlige å kaste bort tid på å finne informasjon andre steder. Du kan for eksempel diskutere saker og henvise til personer du vil ha med i diskusjonen, direkte på lappen. For å gi enkel tilgang til relevante filer kan du også knytte dem til lappene, enten fra skrivebordet ditt, fra dokumentarkivet i Projectplace, fra Dropbox eller Google Drive.

Eksempler på informasjon en lapp kan inneholde:

 • tittel og beskrivelse
 • ansvarlig person
 • beregnet tidsforbruk
 • tidsfrist
 • fargeetiketter
 • aktiviteten saken er knyttet til
 • dokumenter og andre filer
 • kommentarer

Lær mer om prosjektstyringsverktøy fra Projectplace.

 

Zoom in and learn Projectplace at a glance

@-ref your team members

Ask for help, give feedback and inform your team members.

Divide work tasks on cards

Assign to the person most suitable for the task and get a clear overview of everyone’s progress.

Drag and drop cards

As work progresses, simply drag and drop your card between the columns.

Use colour labels

Use colour and text to label and categorise cards. Adjust your labels under Settings.

Change name on columns

Change name of the columns to represent your teams workflow

Specify card details

Connect a card to an activity on the gantt chart, estimate work effort, comment, attach files, and set due dates.

Start en 30-dagers gratis prøveperiode

 • Få ting gjort med Gantt og Kanban
 • Hold kontroll på forpliktelsene dine med en personlig gjøremålsliste
 • Få slutt på e-postkaoset og ha jobb og diskusjoner på ett sted

Er du på utkikk etter versjonskontrollert dokumentstyring, avansert prosjektkontroll og rapportering? Prøv dette og mange andre tilleggsgoder i den gratis prøveperioden av Projectplace Enterprise.