Tidsstyring

Tidsstyring kan utgjøre den store forskjellen i prosjektarbeidet, fordi tid er en av de viktigste ressursene for ethvert prosjekt. La ikke en slik verdifull ressurs gå til spille!

Riktig løsning for dine behov

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning for behovene dine.

Kontakt meg

Svare på de viktige spørsmålene

Med tidsstyring i Projectplace har du full oversikt og kan enkelt besvare spørsmål som:

  • Hvilke aktiviteter arbeider vi egentlig med?
  • Hvor lang tid trenger vi på å fullføre et prosjekt som dette?
  • Hvor er flaskehalsene i arbeidet vårt?
  • Hvor godt treffer vi med beregningene våre?
  • Hvor mye skal vi betale den enkelte medarbeideren?
  • Hvor mye skal vi fakturere kundene?
Tidsstyring
Tidsstyring i Projectplace

Tidsstyring som er relevant

Effektiv innføring av verktøy og prosedyrer for tidsstyring i et prosjektteam er svært viktig. Muligheten til å se hvor lang tid de enkelte prosjektene og aktivitetene virkelig tar, er avgjørende for å kunne ta informerte forretningsbeslutninger.

Bruk av tidsstyringsverktøy ved gjennomføring av prosjekter gir økt tilgjengelighet og bedre forutsetninger for prosjektkontroll. Den naturlige forbindelsen mellom tidsstyringsverktøy og prosjektaktiviteter gjør oppfølging enklere, og nærheten til prosjektmedlemmene fremmer samarbeidet i teamet.

Oppfylle ulike behov for tidsstyring

Verktøyene for tidsstyring i Projectplace oppfyller ulike behov – fra mer omfattende verktøyer til enklere utgaver for mer grunnleggende prosjektstyringsbehov. Ta kontakt, så hjelper vi deg med tidsstyring for prosjektet eller organisasjonen din!

Lær mer om prosjektstyringsverktøy fra Projectplace.

Start din 30-dagers Enterprise-prøveperiode

Projectplace bringer team sammen for å forbedre samarbeid og for å få ting gjort. Kundene våre opplever:

  • 74 % færre prosjektforsinkelser
  • 69 % bedre kostnadskontroll
  • 82 % mindre bortkastet tid

Over 1 million registrerte brukere fordelt på 180.000 prosjekter