Widgets

Projectplace-widgetene viser prosjektstatus, antall dager som gjenstår til fristen og den generelle innstillingen til prosjektet, noe som gir økt engasjement og deltakelse.

Start et prosjekt nå, det tar bare noen få minutter!

Prøv Projectplace Enterprise 

Status widgets

Hva er widgets?

Legg inn ”widgets”, eller miniatyrapplikasjoner, i prosjektet ditt slik at de vises over prosjektets tidslinje. Widgetene vil indirekte fremme engasjement og deltakelse.

Det er du som administrator som bestemmer hvilke widgets som skal vises for et bestemt prosjekt: Aktivitetsstatus, Countdown eller Team Spirit. Hvis ønskelig kan du vise alle tre.

Aktivitetsstatus-widget

Når man når delmål, gir det en følelse av fremgang, noe som igjen genererer økt progresjon. Denne widgeten gir en rask oversikt over progresjonen i prosjektet. Som administrator kan du velge å vise denne informasjonen som en nedtelling av antall fullførte vs. ikke fullførte aktiviteter, som et prosenttall eller som et målesymbol. Dette bidrar til bedre flyt og økt tempo i prosjektet.

Countdown-widget

Frister inspirerer til handling. Denne widgeten viser hvor mange dager som gjenstår til neste delfrist i prosjektet og understreker informasjonen med et timeglassymbol. Dette fungerer som en påminnelse om hvor mye tid som gjenstår av det aktuelle prosjektsteget og fremhever et eventuelt behov for ytterligere prosjektstyring eller flytting av ressurser.

Team Spirit-widget

I denne widgeten kan teammedlemmene indikere sin generelle innstilling til prosjektet ved å oppgi hvor tilfredse de er på en skala fra 1–10. Dette er en viktig indikasjon på stemningen innad i prosjektteamet. Dersom lagånden er inne i en dårlig utvikling, kan det være nødvendig å undersøke årsakene til dette, slik at man kan finne ut hvordan man kan komme seg tilbake på rett kjøl og gi lagånden et oppsving.

Start et prosjekt nå, det tar bare noen få minutter!

Prøv Projectplace Enterprise