BIS Production Partner

Skreddersydd løsning

Med mange prosjekter, og enda flere underleverandører, var BIS Production Partner på jakt etter et prosjektstyringsverktøy som kunne tilpasses firmaets behov. Valget falt på Projectplace.

BIS Production Partner AS (BIS) er en tjenesteleverandør innen onshore- og offshoreindustri, og arbeider med mange prosjekter og kunder på én gang. Da er Projectplace en ideell plattform, i følge Ole Ragnar Helgen, leder for BIS’ Prosjekt- og modifikasjonsavdeling. Avdelingen leverer prosjektledelses- og engineeringtjenester i alle faser av industrielle prosjekter, – fra utvikling av prosesskonsepter, via forstudier og estimering, til engineering, prosjektledelse, byggeledelse og ferdigstillelse av produksjonsanlegg.

God funksjonalitet

– Etter nøye vurdering av ulike prosjektstyrings- og prosjektadministrasjonsverktøy, falt valget på Projectplace. Det har vi ikke angret på, forteller Helgen. – Funksjonaliteten og oppsettet er svært godt. Vi har etablert skreddersydde maler for de ulike prosjektproduktene og på den måten kunnet inkludere kvalitetssystemet i det standardiserte verktøyet. Dette har vært midt i blinken for oss, legger han til.

Enkel integrering

BIS’ prosjekter har som regel mange eksterne samarbeidspartnere, og ettersom disse får gratis tilgang til BIS-prosjektene på nettet, er det enkelt å inkludere alle de involverte. Det er prosjektleder som bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvert enkelt prosjekt.

God brukervennlighet

– Vi har gode erfaringer med brukervennlighet og verktøyet er intuitivt og enkelt å lære, og dermed er det lett å integrere underleverandørene våre, mener Helgen.
Sparer tid

Utarbeidelse av forespørsler, innhenting av tilbud og administrasjon av kontrakter på vegne av kunder, er en sentral og arbeidskrevende del av prosjektgjennomføringen. Deler av dette arbeidet kan automatiseres i langt større grad med Projectplace. – Vi sender ut kontraktforespørsler via systemet når vi skal finne underleverandører, og har god oversikt over tilbudsfase, planleggingen og innhenting av dokumentasjon, forklarer Helgen. – Dette tok svært mye tid å gjøre manuelt, så her har vi spart mye tid, sier Ole Ragnar Helgen.