Problemløsing rett fra gravemaskinen

- Tidligere måtte anleggsledere og prosjektledere kjøre langt for å avholde korte møter. Nå løser vi dette via internett og online møteløsningen fra Projectplace, sier Hilsen.

Start et prosjekt nå, det tar bare noen få minutter!

Med det webbaserte prosjektstyringsverktøyet fra Projectplace har EB Kontakt full kontroll på omfattende fibernettprosjekt. Selskapet har brukt Projectplace i snart ett år og kan ikke lenger tenke seg en hverdag uten.

- Projectplace er midt i blinken for den type prosjekter vi har med mange involverte parter og hyppige planrevisjoner, sier Cato Hilsen i EB Kontakt.

Selskapet bygger og drifter EBs fiberbredbånd i Buskerud-regionen som er i en ekspansjonsfase. Fordi anleggene er mange og fordelt i ulike kommuner, var behovet stort for et system som på en enkel måte styrer rett informasjon til rett mottaker.

Sparer tid og penger

Etter at selskapet innførte Projectplace som et arbeidsverktøy i august 2008 har det spart både kostnader og unødig tidsbruk.

- Tid vi bruker på e-post eller leting i Windows utforsker er betraktelig redusert. Kostnader knyttet til papirbehandling, og ikke minst mengdene av papir, er gått kraftig ned. Nå er alle masterdokumenter elektroniske, forteller Hilsen.

Den aller største tidsgevinsten er prosjektmøtene som er blitt erstattet med møter online. Med prosjektdeltakere basert rundt omkring på forskjellige geografiske steder, er dette en stor fordel.

Problemløsing rett fra gravemaskinen

Med et prosjektverktøy som er tilgjengelig via internett til enhver tid, optimaliseres og effektiviseres arbeidsflyten betraktelig. Hilsen forteller om flere underleverandører som har bærbar PC koblet opp mot trådløst internett i gravemaskinene. - Det vil si at støter de på et problem mens de graver kan det løses fort - rett fra gravemaskinen. Avgjørelser blir tatt fortløpende i mye større grad og den økte tilpasningsdyktigheten fremmer fremdriften i prosjektene.

Oppdatert informasjon lett tilgjengelig

- Prosjektene våre er gjerne relatert til offentlig eiendom og er i aller høyeste grad synlig for publikum. Det skaper et informasjonsbehov utenom involverte partnere i prosjektene. Da er det greit å ha oppdatert informasjon lett tilgjengelig, sier Hilsen.

Kundesenteret i selskapet har tilgang på en nettside med utvalgte nyheter og fremdriftsstatus i forbindelse med pågående prosjekter. Samtidig har EBs kunder selv utbyggingsinformasjon tilgjengelig fra en integrert Prosjektplassenløsning på EBs egen side.

Informasjonen her er alltid oppdatert i henhold til den faktiske informasjonen som ligger på Projectplace. Slik kan kundesenteret enkelt finne frem til korrekt informasjon når publikum eller andre interessenter tar kontakt.

Økt kontroll

Projectplace har gitt EB Kontakt økt kontroll, bedre fremdrift og gjort det lettere å samarbeide. - Det er lettere å gjennomføre store prosjekter med mange aktører når all informasjon ligger lett tilgjengelig for alle prosjektdeltakere. Nå har vi bedre kontroll på at de som skulle ha lest dokumentene faktisk har gjort det. At kunder og kundesenter har løpende oppdatert informasjon rett fra systemet er veldig positivtt. Aller viktigst er dog den lave brukerterskelen som gjør at alle prosjektdeltakerne bruker verktøyet aktivt og har nytte av det, avslutter Hilsen.

 

Start et prosjekt nå, det tar bare noen få minutter!