Neumann Bygg AS

Uvurderlig totaloversikt

Neumann Bygg AS startet opp med Projectplace i november 2008, og dette har vist seg å bli et svært nyttig og kostnadseffektivt verktøy for dem i alle deres IKT-prosjekter. Foreløpig kjøres 19 prosjekter gjennom Projectplace, og IT-ansvarlig har full oversikt over dem alle.

Neumann Bygg AS er en av Norges største byggevaredistributører med et varesortiment som dekker det meste innen trelast og byggevarer til nybygg og rehabilitering. Bedriften betjener primært byggeindustrien, ved entreprenører, byggmestere, murmestere eller andre håndverkere.

All informasjon på ett sted

Ved prosjekter som involverer flere personer, også utenfor Neumann, vil all korrespondanse, fremdrift, historikk og dokumentasjon samles på ett sted. Dette gjør det svært enkelt for dem å fremhente viktige data fra prosjektet i ettertid.

- Det er enkelt å delegere og koordinere arbeidsoppgaver og saker i våre prosjekter gjennom Projectplace. Samtidig har vi en god oversikt over våre ressurser og fremdrift, og all korrespondanse legger igjen historikk i systemet, sier IT-ansvarlig Per Lundgren.

Interorganisatorisk

-En annen stor fordel med dette er at en god del av våre kunder allerede er kunder og brukere av Projectplace, noe som gjør at vi enkelt kan operere på tvers av de forskjellige organisasjonene.

Opplæring går også veldig greit, da Projectplace tydeligvis har jobbet hardt for å gjøre grensesnittet enkelt å bruke. Systemet er likevel svært komplekst, og inneholder helt og holdent de funksjoner som kreves av et prosjektstyringssystem for å drive små og store prosjekter fra begynnelse til slutt, fortsetter Lundgren.

Redusert reising

Når det gjelder våre utgifter tilknyttet reise sparer vi mye penger ved å benytte oss av onlinemøter. Neumann Bygg AS er et selskap som strekker seg fra Tromsø til Lindesnes, noe som naturlig nok innbefatter en del reisevirksomhet for meg og mine kolleger. Nå kan vi kjøre mange av våre møter online (både interne møter, samt møter med leverandører) gjennom Projectplace. Vi bruker også onlinemøter til å kurse våre ansatte i enkelte sammenhenger.

God service

Til slutt vil jeg tilføye at servicen og oppfølgingen vi har fått av Projectplace sine ansatte hele tiden har vært meget god, noe som selvfølgelig er og har vært avgjørende for hvordan vi har klart å igangsette våre første store prosjekter. Alltid rask respons og svært god tilgjengelighet og kjennskap til systemet hos dem gjør at vi føler vi er i trygge hender, avslutter Per Lundgren.