Partnere

For å skape merverdi for våre kunder samarbeider vi med flere partnere. Samarbeidet har så langt resultert i blant annet onlinemøter og prosjektmodeller.

Prosjektmodellpartnere

Vil du få hjelp med strukturen i prosjektet? Når du starter prosjektet kan du velge å basere det på noen av følgende prosjektmodeller.

Strategiske partnere

Samarbeidet med strategiske partnere er viktig for kunne tilby våre kunder det beste på markedet.