PRINCE2

Vårt samarbeid med Adding Value gjør det nå mulig for deg å bruke den offisielle PRINCE2™-prosjektmalen. Ved å starte et prosjekt basert på PRINCE2™-modellen, kan hele prosjektet gjennomføres med PRINCE2™-metodologien i Projectplace.

Modellen egner seg godt for organisasjoner som allerede jobber etter PRINCE2™-metodologien, eller for de som har planer om å implementere denne. Modellen er tilgjengelig på engelsk, og vi jobber med andre språkversjoner (norsk, dansk, tysk og nederlandsk).

Enterprise Edition-kunder kan kjøpe lisens (kontakt salg@projectplace.no for mer informasjon).