Sikkerhet

Vi beskytter all din informasjon.

 

"Vi vurderte andre løsninger også, men våre strenge krav til sikkerhet og brukervennlighet gjorde at valget falt på Projectplace."
Mats Granström, sjef for informasjonssikkerhet i ABB

Konfidensialitet

Storstilt nettverkssikkerhet

Nettverket som omfatter Projectplaces servere (tjenesten) er beskyttet av redundante brannmurer, inntrengersporing og belastningsfordeling.

Rollebasert tilgangskontroll på mappenivå

Projectplace tilbyr tilgangskontroll på mappenivå for å hindre eller tillate at bestemte brukere kan åpne, lese og endre innholdet i en prosjektmappe.

Kryptering med militær kvalitet

Vi bruker Internet protocol, TLS 1.2 til å kryptere alle data under overføring. Alle dokumenter som lagres i Projectplace krypteres automatisk med en unik nøkkel som benytter krypteringsalgoritmen AES-256, og lagres dessuten anonymt, slik at de ikke kan koples til én bestemt bruker.

Sterke passord og unike brukernavn

Hver enkelt Projectplace-bruker får tildelt et unikt brukernavn og må logge seg inn i systemet med et eget passord. Prosjektadministrator kan implementere spesifikke krav til passordet, som lengde og kompleksitet.

Totrinnsverifisering

Med totrinnsverifisering er brukernes kontoer beskyttet både med passord og med mobilen. Vi oppfordrer alle Projectplace-brukere til å aktivere dette ekstra laget med påloggingssikkerhet.

Integritet

Fysiske omgivelser

Projectplaces servermiljø er lokalisert på to siter i Stockholm, Sverige. Projectplace benytter ISO-27001-sertifiserte og SOC2/SSAE16 reviderte samlokaliserte fasiliteter, som gir fysisk sikkerhet døgnet rundt og miljøvern i toppklasse. Dette inkluderer omfattende identifikasjonssystemer, automatisk brannvern, omfattende klimakontroll og failover-strømforsyning.

Beskyttelse mot ondsinnet programvare

Projectplace bruker integritetsovervåkning av filer og antivirusprogramvare for alle kritiske systemer som er utsatt for ondsinnet programvare.

Aktivitetslogging, overvåkning og sporbarhet

Projectplace støtter omfattende sporbarhet ved hjelp av objekthistorikk. Alle endringer logges slik at de er synlige. Logginformasjonen lagres på en sikker måte slik at uvedkommende ikke kan gjøre endringer.

Tilgjengelighet

Systemstatus og ytelse

Siden 2004 har Projectplace hatt en gjennomsnittlig oppetid på 99,98 prosent.

Tilgjengelighet og oppetid for Projectplace-tjenesten overvåkes av en uavhengig tredjepart (Pingdom) og offentliggjøres daglig på nettsidene til Projectplace.

» Daglig systemtilgjengelighet og -ytelse

» Årlig tilgjengelighet og vedlikehold

Redundans i flere lag

Projectplaces nettverksinfrastruktur er utformet for å gi full redundans og maksimal tilgjengelighet. Ved et eventuelt sammenbrudd grupperes og konfigureres alt virksomhetskritisk utstyr – rutere, brannmurer samt nett-, applikasjons- og databaseservere og lagrings- og nettverksinfrastruktur – for en sømløs overgang.

Webakselerasjon ved hjelp av Akamai

Takket være vårt samarbeid med Akamai, en av verdens ledende plattformer for distribuert databehandling, er Projectplace nå enda raskere og mer pålitelig.

Gjenoppretting ved krise og virksomhetsberedskap

Projectplace-tjenesten kjøres som et kluster på to forskjellige geografiske steder. Alle virksomhetskritiske servere og applikasjoner er installert begge steder, noe som sikrer kontinuiteten i virksomheten selv ved større sammenbrudd. Hvis en av sitene svikter, konfigureres den andre slik at den kan ta over alle oppgaver med minimale tjenesteavbrudd og kapasitetsreduksjoner.

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Projectplace bruker flertrinns dataspeiling og har gode rutiner for sikkerhetskopiering av produksjonsdatabaser og dokumentlagringssystemer. Dersom flere servere mot formodning skulle svikte, kan sikkerhetskopiene brukes til å gjenopprette hele produksjonssystemet.