Trygghet

Testet og godkjent.

 

Valget vårt falt på Projectplace, som bidro til at Haldex kunne fullføre prosessen uten å gå på akkord med verken sikkerhet eller taushetsplikt.
Per Ericson, viseadministrerende direktør og HR-sjef i Haldex-konsernet

ISO-sertifisert tjeneste

Projectplace er sertifisert i henhold til ISO-27001, som er en internasjonal standard for informasjonssikkerhet. Standarden omfatter proaktiv håndtering av sikkerhetsrisikoer og kontrollmekanismer. ISO-27001 er en høythengende sertifisering som garanterer at Projectplace har godt etablerte og gjennomgående strukturer for sikring av informasjon.

» Se sertifiseringsbevis

Intertek certification logotype Swedac logotype

”Bedriftsklar” tjeneste

Skyhigh Networks utfører objektive og grundige evalueringer for å finne ut hvor bedriftsklar en skytjeneste er, ut fra et detaljert sett med kriterier utviklet i samarbeid med Cloud Security Alliance (CSA). Tjenester som regnes som Skyhigh Enterprise-Ready er tjenestene som får de høyeste CloudTrust™-vurderingene, og som oppfyller de strengeste kravene til databeskyttelse, identitetsverifisering, tjenestesikkerhet, forretningspraksis og rettslig beskyttelse.

Skyhigh Enterprise-Ready

Cloud Security Alliance – STAR

CSAs Security, Trust & Assurance Registry (STAR) er et offentlig tilgjengelig register over sikkerhetsmekanismene til ulike tilbydere av filhåndtering i nettskyen. Registeret skal hjelpe brukere med å vurdere hvor sikre de ulike tilbyderne er – enten de allerede bruker en tilbyder eller vurderer å begynne å bruke en. Ideen er like enkel som den er effektiv: tilbydere av skytjenester legger ut vurderinger av egne tjenester, CSA offentliggjør disse vurderingene og forbrukerne bruker dem til å ta informerte beslutninger om innkjøp.

Vi i Projectplace er stolte over å delta i denne ordningen og offentliggjør informasjon om våre sikkerhetsmekanismer.

CSA Cloud security alliance

Uavhengige revisjoner

Projectplace bruker betydelige ressurser på hele tiden å vurdere potensielle trusler mot sikkerheten, og på å utvikle sikkerhetsfunksjoner i infrastruktur og systemer. Hvert kvartal gjennomgås og testes Projectplace-infrastrukturen og -applikasjonen av uavhengige tredjeparter for å avdekke eventuelle sårbarheter og sikkerhetshull. Disse testene gjentas dessuten etter betydelige endringer i servermiljøet.

I tillegg blir Projectplaces praksis for informasjonssikring og allmenne IT-kontrollrutiner jevnlig gjennomgått av eksterne parter.

Certified web